ARCHITECTUUR

Architectuur is voor ons meer dan vormgeving alleen.


Als coöperatie hebben wij een divers architectuur portfolio. Daarbij is echter altijd één opvallende constante aanwezig: de zichtbare en onzichtbare integratie van duurzaamheid, vanaf het initiële concept, tot aan de uiteindelijke realisatie van het project. Duurzaamheid is voor ons geen optie maar een basisbeginsel in al onze ontwerpen. In de projecten op deze pagina komt duurzaamheid op verschillende manieren tot uiting:  op het gebied van ecologie, maatschappelijke duurzaamheid, het gebruik van verantwoorde materialen en een  focus op vermindering van het energie gebruik.


WOONHUIZEN

Bij woonhuizen staat de samenwerking met de (particuliere) opdrachtgever centraal. Het betreft een intensieve, dienstbare en directe samenwerking met de opdrachtgever, die niet alleen aan het eisen pakket voldoet maar de verwachting overstijgt.

Op maatschappelijk niveau ontwerpen de Namen een gebouw dat tot stand komt door een intensieve samenwerking met de toekomstige bewoners, zoals bij Nautilus, een gebouw dat tot stand komt door middel van ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO).

Grafisch ontwerp: Richard Niessen


RENOVATIE

Renovatie en herbestemming van bestaande voorraad van woningen en andere gebouwen, is een actuele casus. De Namen onderkennen de waarde van behoud op vlak van duurzaamheid, maar ook op cultureel en esthetisch niveau, wat de leeftijd van de gebouwen ook mogen zijn.

Wij zijn dan ook reeds actief betrokken bij de realisatie van dergelijke renovaties en herbestemmingen.
De renovatie en restauratie van Rijskmonument ‘woonhuis Cafe Laros’ is een tevens een actueel project, waarbij de in-verval-geraakte woning – op een duurzame wijze – volledig in ere wordt hersteld. De verdieping onder de kap is volledig bewoonbaar gemaakt, de begane wordt momenteel verbouwd en gerestaureerd.


PUBLIEKE GEBOUWEN

Op uiteenlopende schaalniveaus zijn de Namen ook betrokken bij de conceptualiseren van publieke gebouwen.

Een architectuur project?


Neem contact op!
Frank van SchadewijkArchitectuur